ЖаСү эсгий урлалийн Жаргалсүрэн “Ажлын дараа“ нэвтрүүлэгт оролцлоо.